Monopody

Monopod to urządzenie, która ma tylko jedną nogę, a jego zadaniem jest utrzymanie aparatu lub kamery nieruchomo. Jest składany i zwykle ma różne wysokości z różną liczbą składanych sekcji. Najpopularniejsze są monopody 3-sekcyjne lub 4-sekcyjne, ale czasami można znaleźć takie, które mają jeszcze więcej. Im więcej sekcji ma monopod, tym mniejsza jest jego pełna długość po złożeniu, ale dzieje się to kosztem pewnej sztywności, ponieważ sekcje stają się coraz cieńsze.

Filtry
Kategorie